Demni.net

Învierea fiicei lui Iair. A douăzeci și patra duminică după Pogorârea Sfântului Duh

Evanghelia de la Luca
(VIII, 41-56)

n vremea aceea a venit la Iisus un bărbat, al cărui nume era Iair; şi acesta era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să vină în casa lui. Că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi aceea era pe moarte. Şi pe când Se ducea El, mulţimile Îl îmbulzeau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi-şi cheltuise toată averea cu doctorii şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, s’a apropiat de El prin spate, s’a atins de poala hainei Lui şi îndată i s’a oprit scurgerea sângelui. Şi a zis Iisus: „Cine este cel ce s’a atins de Mine?“ Dar cum toţi tăgăduiau, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: „Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine s’a atins de Mine?…“. Iar Iisus a zis: „S’a atins de Mine cineva. Căci Eu am simţit puterea care a ieşit din Mine“. Atunci femeia, văzând că n’a rămas tăinuită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus în faţa întregului popor din ce pricină s’a atins de El şi cum de’ndată s’a tămăduit. Iar El i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!“ Şi pe când El încă vorbea, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: „Fiica ta a murit; nu-L mai supăra pe Învăţător“. Iar Iisus, auzind, i-a răspuns: „Nu te teme; tu crede numai, şi ea se va mântui“. Şi venind în casă, n’a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacob şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau din pricina ei. Iar El a zis: „Nu plângeţi; n’a murit, ci doarme“. Şi ei Îl luau în râs, ştiind că ea a murit. Iar El, apucând-o de mână, a strigat, zicând: „Copilă, scoală-te!“ Şi s’a întors duhul ei, şi ea în chiar clipa aceea a înviat; şi El a poruncit să i se dea să mănânce. Şi părinţii ei au rămas încremeniţi. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ceea ce s’a petrecut.

Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor. A douăzeci și treia dumincă după Pogorârea Sfântului Duh

Evanghelia de la Luca
(VIII, 26-39)

n vremea aceea a ajuns Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileii. Şi ieşind El pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demoni; de multă vreme el cu haină nu se îmbrăca şi în casă nu mai locuia, ci în morminte. Şi văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înainte-I şi cu glas mare a zis: „Ce-ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui-Preaînalt? Rogu-te să nu mă chinuieşti…“. Că-i poruncea duhului necurat să iasă din om. Fiindcă de mulţi ani îl stăpânea; şi-l păzeau legat în lanţuri şi’n obezi, dar el, sfărâmând legăturile, era gonit de demon în pustiu. Şi l-a întrebat Iisus: „Care-ţi este numele?“ Iar el a zis: „Legiune“. Că demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci care păştea pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. Şi ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s’a repezit de pe stâncă’n lac şi s’a înecat. Iar păzitorii, văzând ce s’a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă cele întâmplate şi au venit la Iisus; şi pe omul din care ieşiseră demonii l-au găsit îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus; şi s’au înspăimântat. Şi cei care văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor L-a rugat să plece de la ei, că erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S’a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă l-a trimis înapoi, zicând: „Întoarce-te la casa ta şi spune cât a făcut Dumnezeu pentru tine“. Şi a plecat, propovăduind în toată cetatea cât a făcut Iisus pentru el.

Marș pentru unire. București, Piața Victoriei, 21 octombrie la orele 14:00

 

Oameni de scenă, personalităţi culturale şi lideri informali din România susţin Marşul pentru Unirea cu Basarabia care va avea loc duminică la Bucureşti.

Îndrăgiţii actori Claudiu Bleonţ, Alexandru Arşinel şi Stela Popescu, cântăreţul de muzică populară Gheorghe Turda, scriitorul Mitoş Micleuşanu, cunoscuţii solişti Bogdan de la El Negro, Cornel de la Vunk, precum şi reprezentantul societăţii civile, Nicuşor Dan, au adresat un îndemn bucureştenilor, de a participa la manifestaţia stradală pentru reîntregirea naţională, prin unirea României cu Republica Moldova.  ,,Basarabia e România”, ,,România este România cu Basarabia”, ,,Trebuie să fim cât mai uniţi, mai puternici, mai hotărâţi” sunt doar câteva dintre mesajele adresate de către personalităţile marcante oamenilor din întreaga ţară. Aceste mesaje pot fi văzute într-un clip postat astăzi pe Youtube:

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=_EoCTRyOIDM&feature=player_embedded%5D

Duminică, 21 octombrie, la ora 14:00, peste 1000 de bucureşteni vor porni în marş din faţa Guvernului (Piaţa Victoriei) pentru a realiza un tricolor viu şi pentru a înainta clasei politice de la Bucureşti o serie de revendicări pentru apropierea cât mai rapidă de Republica Moldova.

La Chişinău au ieşit în stradă peste 10 000 de persoane  pentru a solicita unificarea României cu Basarabia. Acţiuni similare au avut loc şi la Cahul, Bălţi şi Sibiu.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=9TDgS8gvc_w&feature=player_embedded%5D

A douăzeci și una duminică după Pogorârea Sfântului Duh

Evanghelia de la Luca
(VIII, 5-15)

is-a Domnul: ascultaţi această parabolă: „Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi pe când semăna el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată în picioare şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră; şi dacă a răsărit s’a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi alta a căzut în mijlocul spinilor; şi spinii, crescând împreună cu ea, au înăbuşit-o. Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi a crescut şi a făcut rod însutit“. Pe acestea spunându-le, a strigat: „Cel ce are urechi de auzit, să audă!“ Şi ucenicii Săi Îl întrebau ce înseamnă această parabolă. Iar El a zis: „Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu; dar celorlalţi, în parabole, ca văzând să nu vadă şi auzind să nu înţeleagă. Iar parabola aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care primesc cu bucurie cuvântul când îl aud, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Iar cea căzută între spini sunt cei care aud, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, auzind cuvântul cu inimă curată şi bună, îl păstrează şi rodesc întru răbdare.

Astăzi este și mare sărbătoare. Prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva a cărei Sfinte Moaște se află în catedrala Mitropoliei din Iași.

Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva scoase pentru procesiune

Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase joi dimineaţă la ora 6:30 în procesiune din Catedrala mitropolitană din Iaşi.

Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva scoase pentru procesiune (foto: Basilica.ro)

Mai întâi se va citi Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Alături de moaştele Cuvioasei, va fi purtată racla în care se află fragmente din moaştele Sfântului Cuvios Teofil, cel nebun pentru Hristos, aduse de la Mănăstirea Kitaev – Ucraina, după cum a relatat pentru Ziarul Lumina arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi.

Procesiunea va fi condusă de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. După citirea acatistului se va intona Troparul Sfintei Parascheva şi al Sfântului Cuvios Teofil. Vom ieşi din Catedrala mitropolitană şi vom face patru opriri în dreptul celor patru colţuri ale lăcaşului de închinăciune. Vom ieşi pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe poarta Sfânta Parascheva şi vom intra în curtea Catedralei pe poarta Sfântul Apostol Andrei. Apoi, sfintele moaşte vor fi aşezate în baldachinul din faţa căminului preoţesc, care va fi mai înainte frumos împodobit cu flori”, a spus arhim. Dosoftei Şcheul.

De asemenea, în perioada 12-15 octombrie 2012, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va efectua o vizită canonică în Arhiepiscopia Iaşilor, însoţit de Preafericitul Părinte Hristofor, Mitropolitul ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Sâmbătă, 13 octombrie 2012, orele 9.30, în Catedrala mitropolitană din Iaşi va avea loc primirea oficială a Patriarhului României şi a Mitropolitului Cehiei şi Slovaciei. Cu acest prilej va fi oficiată o slujbă de Te Deum. În continuare, de la orele 10.00, va avea loc sfinţirea şi inaugurarea noului sediu al Policlinicii Centrului Medical Providenţa al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi vor fi vizitate Casa Diaconia – Centrul Multifuncţional de Asistenţă Socială şi Educaţie şi biserica Sfântul Sava.

De la orele 11.30, va fi sfinţită biserica Intrarea Domnului în Ierusalim – Flora din municipiul Iaşi, iar la orele 15.00 va avea loc o vizită la spitalul Providenţa al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Duminică, 14 octombrie 2012, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Preafericitul Părinte Mitropolit Hristofor vor oficia Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva înconjuraţi de ierarhi din ţară şi străinătate, pe un podium special amenajat în faţa Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

Luni, 15 octombrie 2012, Patriarhul României şi Mitropolitul Cehiei şi Slovaciei vor participa la Sfânta Liturghie la mănăstirea Văratec şi vor vizita căminul de bătrâni Monahia Nazaria al acestei mănăstiri. În cursul serii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Preafericitul Părinte Mitropolit Hristofor vor reveni la Bucureşti.

| Ziua Veche

Învierea fiul văduvei din Nain. A douăzecea duminică după Pogorârea Sfântului Duh

Evanghelia de la Luca
(VII, 11-16)

n vremea aceea S’a dus Iisus într’o cetate numită Nain; şi împreună cu El mergeau ucenicii Săi şi mulţime multă. Iar când S’a apropiat de porţile cetăţii, iată că scoteau un mort, singurul copil al mamei sale; şi ea era văduvă; şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi văzând-o Domnul, I s’a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!“ Şi, apropiindu-Se, S’a atins de pat, iar cei care-l duceau s’au oprit. Şi i-a zis: „Tinere, ţie-ţi spun: Scoală-te!“ Şi s’a ridicat mortul şi a început să vorbească; şi i l-a dat mamei sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi-L slăveau pe Dumnezeu, zicând: „Mare profet S’a ridicat între noi şi Dumnezeu Şi-a cercetat poporul“.

Antena 3 și „dezvăluirile” despre Noua Ordine Mondială

 

Trecerea peste criza economică, lupta pentru supravieţuire, dorinţa de a reuşi în viaţă sunt gânduri care animă toţi oamenii de rând din această lume. Fiecare persoană îşi doreşte să facă mai bine, mai mult, iar trecerea lui prin această lume să nu fie acoperită de întuneric. 

 

Însă acesta este doar vârgul icebergului – grijile cotidiene care ne macină pe fiecare în parte sunt lucruri minuscule, care ne ţin ocupaţi. Sub „apă” se află însă forţa care conduce de fapt această lume, care ne decide destinul şi ne scrie evoluţia în viaţă.

 

Ne vom opri pentru a arăta o pagină din viaţa Iluminaţilor, organizaţia ocultă în jurul căreia se află cele mai multe controverse şi teorii ale conspiraţiei. În istorie Iluminaţii au luat naştere ca şi organizaţie undeva în anul 1776, însă, potrivit izvoarelor şi datelor adunate de cercetători şi oameni de ştiinţă, apariţia lor s-a făcut cu mii de ani în urmă.

 

Undeva printre nisipurile Orientului Apropiat, se punea la cale o conspiraţie al cărei scop final era dominarea întregii lumi – scop care a rămas viu şi astăzi. In locul ascuns unde se contopeau civilizaţiile Sumerului şi Mesopotamiei, lua naştere aşa numita Frăţie a Şarpelui. 

 

Cei grupaţi în Frăţia Şarpelui oficiau un cult în care îl venerau pe Diavol, cunoscut atunci cu numele de Pazuzu, cel mai vechi demon trimis pe aceasta planetă. 

 

Liderii acestui cult de origine îşi spuneau ei înşişi Iluminati, deoarece în cadrul ritualurilor primeau lumina cunoaşterii direct de la Stăpânul lor din Întuneric.

 

Au privit din umbră naşterea şi decăderea Greciei Antice, a Imperiului Roman, răspândirea Creştinismului şi Islamului, consolidarea primelor state ale Europei Medievale, descoperirea Americilor, aparitia prafului de puşcă şi a Renaşterii.

 

Au decis să iasă la lumină de abia în seara zilei de 1 mai 1776, când germanul Adam Weishaupt a primit ordinul de a fonda în oraşul bavarez Ingolstadt, Ordinul Secret al Iluminaţilor Bavarezi. 

 

Organizaţia a recrutat pentru început o serie de militanti liberi cugetători, secularişti şi republicani recrutaţi din Marea Loja Masonică a Germaniei. Alarmaţi de activitatile lor subversive, autorităţile bavareze au crezut că au distrus ordinul în anul 1785, însă se înşelau amarnic.

 

 Iluminaţii bavarezi erau organizaţi precum cercurile din interiorul altor cercuri, într-o structura similară foilor de ceapă. Daca iniţiaţii se dovedeau demni şi discreţi în păstrarea secretelor transmise, puteau avansa într-un cerc mai mic, unde cunoşteau secrete mai importante. 

 

In anul 1875, un curier al Illuminatilor bavarezi străbătea călare distanţa între Frankfurt şi Paris. Providenţa a făcut ca acesta să fie trăsnit în timpul unei furtuni. Asupra sa a fost descoperit un document care este cunoscut în cercurile oculte sub numele de “Noul Testament al Satanei”. 

 

Primul punct al documentului continea o serie de directive uimitor de actuale:

“Primul secret necesar conducerii oamenilor este strict legat de supremaţia asupra celor mulţi. Atfel se poate provoca atâta vrajbă, îndoială şi păreri contradictorii, încât oamenii de rând nu se pot orienta în acestă harababură şi sunt convinşi că este mai bine să nu aibă vreo opinie personala cu privire la politică. Trebuie aprinse pasiunile poporului. În acest scop, trebuie creată o literatură murdară, facilă, lipsită de spirit şi dezgustătoare”.

 

Cine sunt în prezent Iluminaţii si ce planuri au pentru lume, aflaţi într-un nou material, care va fi publicat vineri.

| Antena 3

Interesant de urmarit sirul de articole cu „dezvaluri”  legate de Noua Ordine Mondiala. Oare ce urmareste defapt postul de televiziune detinut de Dan Voiculescu ?

Noua hartă a lumii – Noua Ordine Mondială

Harta LUMII se schimbă radical. Cine trasează noile graniţe şi care sunt marile puteri din spatele cortinei

Interesele şi dorinţa de îmbogăţire a marilor puteri schimbă graniţele statelor, iar harta lumii, aşa cum o ştiam până acum se va schimba radical. Americanii de la New York Times au prezentat într-un material amplu cum va arăta viitoarea hartă a lumii, în care vor lua naştere alte state, iar unele ţări vor dispărea complet.

Astfel, se creează Kurdistanul independent, iar Siria se rupe în mai multe oraşe – stat. „Noile state nu vor mai fi produsul unei singure schimbari sau a unui singur conflict, cum a fost in cazul dezmembrarii URSS. In plus, ele nu vor fi specifice pentru anumite regiuni. Geologia si istoria vor schimba categoric frontierele existente”, scriu jurnaliştii americani.

Studiul propune o harta a viitoarei lumi si care, potrivit prognozelor formulate de autorii ei, va cuprinde noi state independente. In „viitoarea lume”, Turcia ramane pe pozitii ferme. Dar in imediata ei vecinatate se produc schimbari importante. Astfel Kurdistanului din nordul Irakului va deveni Kurdistanul independent. Aparitia are drept cauze urmatoarele.

„De-a lungul intregii lor istorii, kurzii nu au fost niciodata atat de aproape de posibilitatea de a-si crea un stat propriu ca acum. Guvernul regional al Kurdistanului reprezinta cea mai stabila zona a Irakului si negociaza incheierea unor contracte internationale in domeniul energetic cu firme turcesti si cu compania Exxon Mobil”.

Ce alte schimbări se vor petrece în „noua lume”, puteţi citi pe www.incomemagazine.ro

| Antena 3

Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie vor fi aduse la București

Moaştele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul vor fi aduse din Grecia, de la Eghina, în luna octombrie, la sărbătoarea Ocrotitorului Bucureştilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou.

Moaştele Sfântului Nectarie, aduse la Bucureşti religie cultura religie

„În zilele de 24 până în 29 octombrie vom avea la Bucureşti, cu ajutorul lui Dumnezeu, aduse din Grecia moaştele Sfântului Nectarie numit şi Taumaturgul sau Vindecătorul de boli, Făcătorul de minuni. Delegaţia va fi condusă de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Efrem. O parte din moaştele lui au mai fost la Iaşi cu mai mulţi ani în urmă când s-a sfinţit Biserica nouă şi mare care îi poartă numele”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,transmite TRINITAS TV.

Aducerea moaştelor Sfântului Nectarie la Bucureşti vine ca un răspuns la evlavia tot mai mare a românilor pentru ierarhul taumaturg şi cunoscut ca ajutător al celor bolnavi de cancer.

| ZiuaVeche

Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului

Astăzi sărbătorim Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. Mai jos găsiți disponibil pentru descărcare acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului.

DESCARCĂ ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI

Post Navigation